Avvakko

Om delprojektet

I detta delprojekt ingår utbyggnad av fibernät i Avvakko. Delar av nätet förbereds i samband med ombyggnad av elnätet i området.


Kommande (preliminärt)

2022 beräknas arbetena i området att påbörjas.


Aktuellt

...