Björkmansheden

Om delprojektet

Fastigheterna på Björkmansheden är har anslutits till stadsnätet via fiber, i samband med gatuupprustningen i de tre delområdena som inleddes 2016. 

Aktuellt

Området är driftsatt.