Forsvallen

Om delprojektet

Området byggdes ut 2016-2018. Fiber samförlades i samband med upprustning av gator, gatubelysning och VA-ledningar i området.


Aktuellt

Området är driftsatt.