Moskojärvi

Om delprojektet

I detta delprojekt ingår utbyggnad av fibernät i Moskojärvi.


Kommande (preliminärt)

2022 beräknas arbetena i området att påbörjas.


Aktuellt

...