Om radionät: Fiber+

Fiber+ är en radiobaserad anslutning som används som komplement till fiber, där förutsättningar för att gräva ner fiber saknas. Det kan bero på att området som byggs ut inom en snar framtid påverkas av samhällsomvandlingen, att fiber av andra skäl inte bör grävas ner eller att det saknas kundunderlag för att gräva.

Kunder med Fiber+ får (likt kunder via fiber) en konverter monterat invändigt, men istället för en nedgrävd kabel monteras en antenn på husfasaden.

Avgifter

Det är samma avgifter för stadsnätsanslutningar via fiber och Fiber+.

Klicka här för att se aktuella taxor för stadsnätet.

Kapacitet och hastighet

Fiber+ har likt fiber en garanterad bandbredd till varje kund. Det innebär att hastigheten till varje anslutning till skillnad från mobilt internet inte minskar för att det är många i området som använder sin anslutning.Varje kund har möjlighet till hastigheter upp till 100 Mbit/s.

Utbyggnad

I områden som byggs ut med Fiber+ skickar vi ut information till de boende i området.


Klicka här för att läsa mer om Fiber+ på Eltels hemsida.