Östra Karhakka

Om delprojektet

Området byggdes ut 2016-2018. Fiber samförläggdes i samband med upprustning av gator, gatubelysning och VA-ledningar i området.


Kommande (preliminärt)

Enstaka fastighetsanslutningar kvar att färdigställa. Syn av markåterställning samt åtgärder efter synen under sommaren/hösten 2019.


Aktuellt

Området är driftsatt.