Om driftinformationen

Aktuella störningar & avbrott

Driftinformation som publiceras på hemsidan:

  • Driftstörningar
  • Planerade avbrott
  • Akuta avbrott

Förutsättning för publikation:

  • Felet påverkar driften av dunderNETs egna utrustning och ledningsnät.
  • Felet påverkar flertalet av dunderNETs kunder.

Störningar hos tjänsteleverantörerna

Även större störningar som påverkar samtliga kunder hos enstaka tjänsteleverantörer kan publiceras, förutsatt att fiberenheten fått information om dessa störningar.

Driftinformation som berör kunder hos enstaka tjänsteleverantörer hittar ni på länken nedan.

Klicka här.


Kvarstår fel efter åtgärdat avbrott?

Efter ett åtgärdat avbrott kan ni behöva starta om all utrustning (konverter, router, dator m.m.).

Om felet kvarstår felanmäl till er tjänsteleverantör.

Även om det fel som påverkade hela området för avbrottet är åtgärdat, kan det uppstå följdproblem för enstaka anslutningar eller tjänster på de berörda anslutningarna.


Information publiceras i mån av tid

Driftinformation skickas i första hand ut till tjänsteleverantörerna. Information på hemsidan publiceras och uppdateras endast kontorstid under helgfria vardagar.

Då en inledande felsökning kan behöva göras innan omfattningen av felet framgår, så är det oftast en fördröjning från när felet uppstår till publicering på hemsidan.

Vid mindre och snabbt avhjälpta fel, publiceras inte någon information på sidan.