Tallbacka Fritidshem

Det finns 2 fritidshem på Tallbackaskolan; Vintergatan och Polstjärnan.

Vintergatan bedriver heldagsomsorg för förskoleklassbarn.

Polstjärnan tar emot barn från årskurs 1-6 både före och efter den obligatoriska skoldagen. Polstjärnan har öppet varje dag mellan klockan 06.00 och 18.00. Vi erbjuder omsorg, valbara aktiviteter och utevistelse. Här arbetar 5 fritidspedagoger.