Skidspår

Inom Gällivare tätort finns ca 6 mil skidspår. Gällivare kommun ansvarar för preparering av kommunrundan, som är det längsta spåret. Utöver detta stöttar kommunen även övriga spår med preparering, detta sker i mån av resurser. Preparering av spåren på Hellnerstadion inför tävlingar som World Cup ligger också på kommunens ansvar likaså inför och under Dundret Runt.

Belysningen släcks kl. 22.00 eller vid temperatur under -18. Tänk på att hålla din hund kopplad samt att hålla till vänster i spåret.

Karta över skidspår.

Information om preparering av skidspår finns här nedan.

Skidspår

Belysning       

Längd      

Preparerat

Dundretspåret Ja (delvis) 2,7 km 2017-01-17
Kommunrundan, Ja (delvis) 21 km 2017-01-16
Hellnerstadion (Dundret) Ja (delvis) 5 km 2017-01-17
Hedspåret (föreningsägd) Ja 3 km

2017-01-17

Kaptensspåret(föreningsägd) Ja 3 km 2017-01-17
Dundret runt  -

30 km & 50 km

2016-04-18
Sjöparken (Kort slinga)  -  - 2017-01-13
Harrträskspåret Nej  3,7 km   2017-01-16
Mosebackespåret  Ja  2,5 km 2017-01-17
Kullespåret  Ja  4 km  2017-01-17
Femmanspåret, Dundret Nej  från hellnerstadion 2016-12-22
Hellnerstadion-Himlatorget Ja  2 km       2017-01-17
Hellnerstadion-D-backen Ja (delvis)   2017-01-17