Kontakt - Gällivare museum


Intendent med samordningsansvar, utställningar óch konst
Tjänstledig

Björn Pettersson
Tel: 0970-818 365
Mob: 070 511 35 90
E-post

Museiassistent, utställningar
Susanna Isaksson
0970-818 691
E-post

Museiassistent, reception, inköp
Sofi Isaksson Strande
0970- 818 692
E-post

Museiassistent, föremål
Carola Johansson
0970 -818 693
E-post

Tf Konstpedagog, Konst och utställningar
Mia Molin
072-598 83 75
E-post


Besöksadress:

Gällivare museum
Storgatan 16
982 81 Gällivare
Reception: 0970-818 692

Museet är stängt tills vidare enligt FHM:s restriktioner gällande Covid-19